Футболен клуб "БОТЕВ"

България, Пловдив 4016

ул "Воден" №2
Тел. / Факс: 032/203 376
Моб: 0875 34 33 76
f4c_b4o5tev@bot5ev57plov7div.bg
МИТКО ЛИШЕВ
Пресаташе
T: + 359 897 077 621
E: m5i4t2ko.li5s4h7ev@bo2tev4pl5o7vdiv.bg
ИВАН ЦВЕТАНОВ
Директор на детско-юношеската школа
E: f1c_b1o2tev@bo5tev4plov6di6v.bg
СЧЕТОВОДСТВО
E: t2a2nya.c7ha5la7ko7va@b7ot5e4vp4l4o2vdiv.b7g
E: g1.g3r4o4z2e2v1a@bo1t8e6v3p2l1ov3d8i5v.b3g
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Председател на Сдружението
E: a4ap4os5tol77ov@b4otevp5lovd5iv.b5g
Партньори